• Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.

Zaplatanie lin

 Przejdź do zakładki klikając wybrane okienko.