• Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.

Blocmat S - SI - urządzenie samozaciskowe samozerujące

Urządzenie samozaciskowe
samozerujące Blocmat™ S-SI

Urządzenie samozaciskowe samozerujące BLOCMAT™ S–SI


Urządzenia samozaciskowe BLOCMAT™ służą do zabezpieczania ładunków podniesionych na linach. W przypadku awarii głównego systemu podnoszącego urządzenie to spowoduje szybkie zatrzymanie opadającego ładunku.

Urządzenie BLOCMAT™ S-SI o udźwigu 500kg do 1000kg:

- Modele z serii S do montażu sufitowego
- Modele z serii SI do montażu ściennego
- Długość liny 8m lub 25 m
- Gotowy do użycia bezpośrednio po wyhamowaniu spadającego ładunku
- Możliwość sprawdzenia działania urządzenia w dowolnej chwili
- Szybkie zatrzymanie spadającego ładunku (na odcinku poniżej 100mm)
- Brak konieczności fabrycznej regeneracji urządzenia po wyhamowaniu ładunku


Dane techniczne :

Urządzenie samozaciskowe samozerujące Blocmat™ S-SI

Instrukcja obsługi :

Urządzenie samozaciskowe samozerujące Blocmat™ S-SI

Certyfikat zgodności :

Urządzenie samozaciskowe samozerujące Blocmat™ S-SI

Kody