• Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.

Urządzenia samozaciskowe

Przejdź do zakładki klikając wybrane okienko.

   
   

 Urządzenia samozaciskowe BLOCMAT™ służą do zabezpieczania ładunków podniesionych na linach.
W przypadku awarii głównego systemu podnoszącego urządzenie to spowoduje szybkie zatrzymanie opadającego ładunku.