• Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.

Uchwyty, zaczepy równoważące

Uchwyty budowlane

Uchwyty do beczek

Uchwyty do płyt KS

Uchwyty do profili

Zaczepy do różnych ładunków

Zaczepy równoważące

Uchwyty, zaczepy równoważące


Uchwyty do podnoszenia płyt, profili, podzespołów, ram stalowych, itp. (w pozycji poziomej lub pionowej).


Uchwyty budowlane
Uchwyty do podnoszenia i przenoszenia stalowych beczek.

Uchwyty do płyt :
Uchwyty do podnoszenia płyt, profili, podzespołów, ram stalowych, itp. (w pozycji poziomej lub pionowej).

Uchwyty do podnoszenia takich elementów jak profile, rury, szyny, ...

Zaczepy do różnych ładunków

Zaczepy równoważące do podnoszenie niewyważonych ładunków.

Dane techniczne :

Uchwyty budowlane

Uchwyty do beczek

Uchwyty do płyt

Uchwyty do profili

Zaczepy do różnych ładunków

Zaczepy równoważące

Instrukcja obsługi :

Uchwyty do beczek HF-VFA-VFB-VFR-VLF

Uchwyty do beczek VDL

Uchwyty do płyt BTP BX-RB-CX-SCX

Uchwyty do płyt BTP RT-TI

Uchwyty do płyt BTP TB-F

Uchwyty do płyt KS-KSA-NK-NX-KP-NXR

Uchwyty do płyt TLH-TLR-TLC-QS-QR-QX-LT

Uchwyty do profili GP-PL-PR

Uchwyty do profili PB-ZAC

Uchwyty do profili PP

Uchwyty do profili RT-TI

Zaczepy do różnych ładunków CR

Zaczepy do różnych ładunków PC

Zaczepy do różnych ładunków TO-CC

Wykaz części :

Uchwyty do płyt

Broszura :

Uchwyty do beczek